Termene și condiții

Ultima actualizare: 23 Ianuarie 2024 

Acceptarea clauzelor

Prezentele termene și condiții de utilizare sunt încheiate între dumneavoastră și All About Parenting. All About Parenting înseamnă societatea All About Parenting Inc., precum și filialele și societățile afiliate ale acesteia (denumite, în continuare, în mod colectiv „All About Parenting” sau „noi”). Următoarele termene și condiții, împreună cu toate documentele pe care le includ prin trimiteri în mod expres (denumite, în continuare, în mod colectiv „clauze”), reglementează condițiile dumneavoastră de acces și de utilizare ale website-ului AllAboutParenting.com și ale aplicației noastre mobile Parents.app, disponibilă pentru sistemele iOS și Android, precum și a tuturor celorlalte website-uri și aplicații mobile deținute sau administrate de All About Parenting, inclusiv cu privire la orice conținut, funcționalitate și servicii oferite în cadrul acestora (denumite, în continuare, în mod colectiv „site-urile noastre web”), indiferent dacă aveți rol de vizitator sau de utilizator înregistrat.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste clauze înainte să utilizați site-urile noastre web. Prin utilizarea site-urilor noastre web, acceptați și sunteți de acord să vă supuneți și să respectați prezentele clauze. În cazul în care nu doriți să vă exprimați acordul cu privire la prezentele clauze, nu accesați și nu utilizați site-urile noastre web.

Site-urile noastre web nu sunt destinate persoanelor cu vârsta sub 18 ani. Nu vom colecta cu bună știință informații cu caracter personal identificabile prin intermediul site-urilor noastre web de la vizitatorii care fac parte din această grupă de vârstă și vom lua cu celeritate măsuri pentru a șterge orice astfel de informații. Site-urile noastre web sunt oferite și disponibile utilizatorilor cu vârsta de cel puțin 18 ani. Prin utilizarea site-urilor noastre web, declarați și garantați că aveți vârsta legală pentru încheierea unui contract valid cu societatea All About Parenting și că îndepliniți toate cerințele de eligibilitate menționate mai sus. În cazul în care nu îndepliniți toate aceste cerințe, nu accesați și nu utilizați site-urile noastre web.

Fără a aduce atingere oricăror dispoziții contrare din prezentul document, toate tranzacțiile pentru vânzarea de bunuri, de servicii sau de informații create prin intermediul site-urilor noastre web sau rezultate în urma vizitelor pe care le-ați efectuat, sunt reglementate de politica noastră de returnare și anulare și de clauzele specifice fiecărui produs pe care vi-l punem la dispoziție, pe care le-am inclus în prezentele clauze.

De asemenea, termenele și condițiile suplimentare (denumite, în continuare, în mod colectiv „clauze suplimentare”) se pot aplica anumitor părți, servicii sau caracteristici ale site-urilor noastre web. De exemplu, dacă deveniți membru al programului nostru de afiliere, va trebui să respectați și contractul de afiliere. Astfel, toate aceste termene și condiții suplimentare sunt incluse prin trimiteri la prezentele clauze.

Prezentele clauze, politica noastră de confidențialitate (AllAboutParenting.com/privacy-policy) și politica noastră privind modulele cookie (AllAboutParenting.com/cookie-policy), precum și toate clauzele suplimentare aplicabile, constituie singurul și întregul acord între dumneavoastră și All About Parenting privind site-urile noastre web. Totodată, acestea înlocuiesc toate înțelegerile, acordurile, declarațiile și garanțiile prealabile și actuale referitoare la site-urile noastre web, încheiate în scris sau verbal.


Programele All About Parenting și Parenting Apart
Garanția calității și rambursările

Orice client poate solicita restituirea sumei achitate în primele 60 de zile de la achiziționarea unui program sau a unui curs online (care este plătit integral sau în rate), indiferent de motiv.

Înainte de validarea rambursării, clientului i se vor adresa câteva întrebări. În cazul în care clientul solicită rambursarea în prima lună (30 de zile) de la achiziționarea programului, clientul trebuie să fi finalizat un capitol din program. În cazul în care clientul decide să renunțe la program în a doua lună (31-60 de zile), clientul trebuie să fi finalizat două capitole din program. Prin „finalizarea” unui capitol din program, se înțelege că clientul a vizionat în întregime toate materialele video din capitolul respectiv și, după caz, a realizat complet toate sarcinile aferente.

În cazul unui eveniment live programat (de exemplu, un atelier, o sesiune de formare), aplicăm politica de nerambursare. În cazul unor astfel de evenimente se vor aplica termene și condiții specifice fiecărui eveniment deoarece, pentru acestea, avem angajamente diferite (cum ar fi rezervarea locurilor de desfășurare, cerințele invitaților etc.).


Încetarea condițiilor de acces la program pe motiv de neplată

Programele de membru pot fi plătite integral sau în rate, în funcție de opțiunea aleasă de client.

În cazul în care plata este întreruptă, accesul la program este suspendat până la efectuarea următoarei plăți. După 60 de zile de la data întreruperii, clientul nu va mai putea face plăți suplimentare pentru aceeași comandă, ci va trebui să achiziționeze din nou programul.


Renunțarea la program și întreruperea plății

Clienții pot în orice moment să întrerupă programul și să nu mai plătească ratele rămase (chiar și după primele 60 de zile).

Odată ce plățile sunt întrerupte, accesul online la program va fi suspendat, întrucât programul nu a fost plătit în întregime.

Accesul la program se anulează numai după ce clientul își exprimă prin e-mail sau telefonic dorința de a nu mai plăti ratele rămase. În caz contrar, cardul de credit asociat contului dumneavoastră va fi debitat în continuare.


Alte programe de parenting 

Se consideră alte programe de parenting toate programele furnizate de All About Parenting, cu excepția celor denumite explicit All About Parenting sau Parenting Apart.


Garanția calității și rambursările

Orice client poate solicita restituirea sumei achitate în primele 15 zile de la achiziționarea unui program sau a unui curs online (care este plătit integral sau în rate), indiferent de motiv, cu excepția programelor All About Parenting și Parenting Apart, care beneficiază de propria politică de rambursare, descrisă mai sus.


Încetarea condițiilor de acces la program pe motiv de neplată

Programele de membru pot fi plătite integral sau în rate, în funcție de opțiunea aleasă de client.

În cazul în care plata este întreruptă, accesul la program este suspendat până la efectuarea următoarei plăți. După 60 de zile de la data întreruperii, clientul nu va mai putea face plăți suplimentare pentru aceeași comandă, ci va trebui să achiziționeze din nou programul.


Renunțarea la program și întreruperea plății

Clienții pot în orice moment să întrerupă programul și să nu mai plătească ratele rămase (chiar și după primele 15 zile).

Odată ce plățile sunt întrerupte, accesul online la program va fi suspendat, întrucât programul nu a fost plătit în întregime.

Accesul la program se anulează numai după ce clientul își exprimă prin e-mail sau telefonic dorința de a nu mai plăti ratele rămase. În caz contrar, cardul de credit asociat contului dumneavoastră va fi debitat în continuare.

Modificarea clauzelor

All About Parenting poate modifica sau completa prezentele clauze în orice moment, după cum consideră de cuviință. Toate modificările intră în vigoare imediat după publicarea lor de către All About Parenting. Utilizarea în continuare a site-urilor noastre web după publicarea clauzelor revizuite înseamnă că acceptați și vă exprimați acordul cu privire la modificările existente. Așadar, vă recomandăm să vizitați periodic această pagină web pentru a vedea care sunt clauzele actuale pe care aveți obligația să le respectați. Nerespectarea prezentelor clauze și a modificărilor ulterioare ale acestora va constitui o neîndeplinire a obligațiilor dumneavoastră contractuale și poate încălca drepturile de autor, marca comercială și alte drepturi de proprietate și de proprietate intelectuală ale All About Parenting. 


Modificarea site-urilor noastre web 

All About Parenting își rezervă ocazional dreptul de a modifica, de a suspenda sau de a întrerupe, temporar sau permanent, site-urile noastre web sau orice parte a acestora pentru orice motiv sau fără un motiv anume și fără o notificare în prealabil. Sunteți de acord că societatea All About Parenting nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de o terță parte pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea site-urilor noastre web. All About Parenting poate modifica periodic conținutul, informațiile și materialele de pe site-urile noastre web, după cum consideră de cuviință.


Aspecte privind confidențialitatea

Pentru a accesa site-urile noastre web sau oricare dintre resursele pe care le oferim, este posibil să vi se solicite să furnizați anumite detalii de înregistrare sau alte informații. Toate informațiile pe care le oferiți pe site-urile noastre web trebuie să fie corecte, de actualitate și complete. Aceasta reprezintă una dintre condițiile de utilizare a site-urilor noastre web.

Societatea All About Parenting acordă o atenție sporită aspectelor privind confidențialitatea în ceea ce privește utilizarea informațiilor cu caracter personal furnizate de către vizitatorii site-urilor noastre web. Toate informațiile pe care le colectăm pe site-urile noastre web fac obiectul politicii noastre de confidențialitate, care poate fi accesată la adresa AllAboutParenting.com/privacy-policy, și a politicii noastre privind modulele cookie, care poate fi accesată la adresa AllAboutParenting.com/cookie-policy, ambele fiind incluse prin trimiteri în prezentul document. Prin utilizarea site-urilor noastre web, sunteți de acord cu toate acțiunile întreprinse de noi cu privire la informațiile dumneavoastră, în conformitate cu politica de confidențialitate și politica privind modulele cookie.


Drepturile de proprietate intelectuală

Site-urile noastre web și întregul conținut al acestora, precum și funcțiile și funcționalitatea acestora (inclusiv, dar fără a ne limita la toate informațiile, aplicațiile software, textele, afișajele, imaginile, materialele video și audio, precum și proiectarea, selecția și aranjarea acestora) sunt deținute de societatea All About Parenting, de partenerii afiliați ai acesteia și de propriii licențiatori sau de alți furnizori de astfel de materiale și sunt protejate de legile Statelor Unite ale Americii și de legile internaționale privind drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele, secretele comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală sau de proprietate.

Prezentele clauze vă permit să utilizați site-urile noastre web în condiții legale pentru uz personal sau în scop comercial, sub rezerva restricțiilor stabilite în prezentele clauze (denumite, în continuare, „utilizarea permisă”). Este interzisă reproducerea oricărui material de pe site-urilor noastre web, distribuirea acestora sau crearea unor materiale similare în vederea afișării și reprezentării lor în mod public, în vederea republicării, descărcării, stocării sau în vederea transmiterii acestora, cu excepția următoarelor cazuri:

Copiile după astfel de materiale pot fi stocate temporar în memoria RAM a calculatorului dumneavoastră ca urmare a accesării și a vizualizării materialelor respective.

Puteți stoca fișiere care sunt stocate în memoria cache a navigatorului dumneavoastră web în scopul îmbunătățirii afișajului.

Puteți tipări o copie care să cuprindă un număr rezonabil de pagini după site-urile noastre web în conformitate cu condițiile de utilizare permisă și nu în scopul reproducerii, publicării sau distribuirii ulterioare.

În cazul în care vă furnizăm aplicații desktop, mobile sau alte tipuri de aplicații, puteți descărca o singură copie pe calculator sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil numai dacă vă supuneți condițiilor de utilizare permisă și dacă vă exprimați consimțământul în ceea ce privește respectarea acordului de licență al utilizatorului final pe care îl aplicăm în cazul unor astfel de aplicații.

Este interzisă modificarea copiilor după toate materialele de pe acest site.

Nu ștergeți și nu modificați mențiunile privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte mențiuni privind drepturile de proprietate de pe copiile materialelor de pe acest site.

Nu accesați și nu utilizați în scopuri comerciale nicio parte a site-urilor noastre web și niciun serviciu sau material disponibil prin intermediul site-urilor noastre web.

Dacă tipăriți, copiați, modificați, descărcați sau accesați orice parte din site-urile noastre web într-un alt mod decât cel prevăzut sau dacă oferiți acces la site-urile noastre web altor persoane, veți încălca prezentele clauze și nu veți mai avea dreptul să le utilizați. Pe cale de consecință, la alegerea noastră, va trebui să returnați sau să distrugeți toate copiile materialelor pe care le-ați făcut. Nu transferăm niciun drept, titlu sau interes asupra site-urilor noastre web sau asupra oricărui conținut de pe site-urile noastre web, iar toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres aparțin societății All About Parenting și licențiatorilor acesteia. Utilizările de orice natură ale site-urilor noastre web care nu sunt permise în mod expres prin prezentele clauze reprezintă nerespectarea acestor clauze și pot constitui o încălcare a legilor privind drepturile de autor, mărcile comerciale și a altor legi. Nu este permisă utilizarea logourilor, a denumirilor comerciale, a mărcilor comerciale, a brevetelor, a drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală care ne aparțin, indiferent dacă sunt afișate pe site-urile noastre web sau într-un alt mod, cu excepția cazului în care vă permitem în mod expres și în scris acest lucru.


Mărcile comerciale

Denumirea societății noastre, logoul All About Parenting și toate denumirile, logourile, denumirile de produse și servicii, desenele și sloganurile aferente sunt mărci comerciale ale societății All About Parenting, ale partenerilor afiliați sau ale licențiatorilor acesteia. Nu folosiți astfel de mărci fără permisiunea prealabilă în scris a societății All About Parenting. Toate celelalte denumiri, logouri, denumiri de produse și servicii, desene și sloganuri de pe site-urile noastre web sunt mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.


Utilizările interzise

Puteți utiliza site-urile noastre web numai în scopuri legale și în conformitate cu prezentele clauze. Sunteți de acord să nu utilizați site-urile noastre web:

 • într-un mod prin care să încălcați legile sau reglementările federale, statale, locale sau internaționale aplicabile (inclusiv, dar fără a ne limita la legile privind exportul de date sau aplicații software către și din SUA sau alte țări);
 • cu scopul exploatării, lezării sau încercării de a exploata sau de a leza minorii în vreun fel, prin expunerea acestora la conținuturi neadecvate, prin solicitarea informațiilor cu caracter personal identificabile aparținând acestora sau printr-un alt mod;
 • cu scopul de a oferi servicii de birou sau alte tipuri de acces sau de utilizare a site-urilor noastre web unor părți terțe sau pentru a ne face concurență;
 • cu scopul de a trimite și primi cu bună știință materiale în vederea încărcării, descărcării, utilizării sau reutilizării acestora, nerespectând standardele de conținut stabilite în prezentele clauze;
 • cu scopul de a transmite materiale publicitare sau promoționale sau de a achiziționa servicii de transmitere a acestora, inclusiv a oricăror corespondențe nedorite („junk mail”), „scrisori în lanț” („chain letter”), comunicări comerciale nesolicitate („spam”) sau a oricăror solicitări similare;
 • cu scopul de a vă asuma sau de a încerca să vă asumați identitatea All About Parenting, a unui angajat All About Parenting, a unui utilizator sau a unei persoane sau entități (inclusiv prin utilizarea unor adrese de e-mail sau a unor nume de pe ecran asociate cu identitatea celor menționați anterior);
 • cu scopul de a vă angaja în orice alt tip comportament care să restricționeze sau să împiedice pe cineva în a utiliza site-urile noastre web și în a beneficia de acestea sau care, din punctul nostru de vedere, să dăuneze societății All About Parenting, respectiv utilizatorilor site-urilor noastre web sau care să le angajeze răspunderea.

Totodată, sunteți de acord:

 • să nu utilizați site-urile noastre web într-un mod care ar putea dezactiva, supraîncărca, deteriora sau afecta site-urile sau care ar putea interfera cu utilizarea site-urilor web de către o altă parte, inclusiv capacitatea acestora de a se angaja în activități în timp real prin intermediul site-urilor noastre web;
 • să nu utilizați roboți, păianjeni web sau alte dispozitive, procese sau mijloace automate pentru a accesa site-urile web în niciun scop, inclusiv pentru monitorizarea sau copierea oricăror materiale de pe site-urile noastre web;
 • să nu utilizați fără acordul nostru prealabil în scris niciun proces manual în vederea monitorizării sau copierii oricărui material de pe site-urile noastre web sau în alte scopuri care nu sunt autorizate în mod expres prin prezentele clauze;
 • să nu utilizați niciun dispozitiv, software sau program care să perturbe buna funcționare a site-urilor noastre web;
 • să nu introduceți viruși informatici, programe disimulate (Trojan horses), mecanisme de criptare neautorizate, viermi informatici (worms), bombe logice sau alte tipuri de materiale și programe răuvoitoare sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic;
 • să nu încercați să obțineți acces neautorizat, să deteriorați, să perturbați sau să interveniți în funcționalitatea oricărei părți a site-urilor noastre web, a serverelor care găzduiesc site-urile noastre web sau a unui server, calculator sau sistem de bază de date conectat la site-urile noastre web;
 • să nu atacați site-urile noastre web printr-un mecanism de atac vizând blocarea accesului (denial-of-service attack) sau printr-un mecanism de atac DDoS (distributed denial-of-service attack);
 • cu alte cuvinte, să nu încercați să perturbați buna funcționare a site-urilor noastre web.

Contribuțiile utilizatorilor

Site-urile noastre web pot conține panouri de afișaj pentru mesaje online (message boards), camere de chat, pagini web sau profiluri personale, panouri de afișaj (bulletin boards), instrumente de selectare a produselor și alte funcții interactive (denumite, în continuare, în mod colectiv „servicii interactive”) care să permită utilizatorilor să posteze, să trimită, să publice, să afișeze sau să transmită celorlalți utilizatori sau celorlalte persoane (denumite, în continuare, în mod colectiv „postări”) conținut sau materiale (denumite, în continuare, în mod colectiv „contribuțiile utilizatorilor”) pe site-urile noastre web sau prin intermediul acestora.

Toate contribuțiile utilizatorilor trebuie să respecte standardele de conținut stabilite în clauzele de mai jos. Orice contribuție postată pe site-urile noastre web va fi considerată lipsită de caracter confidențial și de drept de proprietate. Prin furnizarea contribuțiilor pe site-urile noastre web, ne acordați nouă, partenerilor noștri afiliați, furnizorilor noștri de servicii și fiecărui licențiat, succesor și cesionar al acestora sau al nostru drepturile de a utiliza, reproduce, modifica, executa, afișa, distribui și, altfel spus, de a divulga către părți terțe oricare dintre aceste materiale, în orice scop.

Declarați și garantați că:

 • dețineți și controlați toate drepturile asupra contribuțiilor utilizatorilor și că aveți dreptul de a acorda licența conform celor de mai sus nouă, partenerilor noștri, furnizorilor noștri de servicii și fiecărui licențiat, succesor și cesionar al acestora și al nostru.

Toate contribuțiile dumneavoastră de utilizator respectă și vor respecta prezentele clauze.

Înțelegeți și recunoașteți că sunteți răspunzător/răspunzătoare pentru orice contribuție de utilizator pe care o trimiteți sau cu care contribuiți dumneavoastră, și nu All About Parenting, având răspunderea deplină asupra conținuturilor, inclusiv asupra caracterului legal, fiabil, exact și adecvat al acestora.

Nu suntem responsabili sau răspunzători față de nicio parte terță pentru conținutul sau acuratețea contribuțiilor pe care le-ați postat sau care au fost postate de către un alt utilizator al site-urilor noastre web.


Conturile de utilizator

În momentul creării unui cont la noi, trebuie să ne furnizați mereu informații exacte, complete și de actualitate. Nerespectarea acestui lucru constituie încălcarea clauzelor, ceea ce poate duce la închiderea imediată a contului dumneavoastră pe site-urile noastre web. 

Sunteți răspunzător/răspunzătoare pentru protejarea parolei pe care o folosiți pentru accesarea site-urilor noastre web și pentru orice activități sau acțiuni pe care le întreprindeți cu ajutorul parolei, indiferent dacă parola respectivă se află pe site-urile noastre web sau pe platforma unui serviciu de socializare al unei părți terțe. Sunteți de acord să nu divulgați parola unei părți terțe. În momentul în care observați că securitatea contului dumneavoastră este compromisă sau contul a fost utilizat fără autorizare în acest sens, trebuie să ne înștiințați imediat. Societatea are dreptul de a monitoriza parola dumneavoastră și de a solicita modificarea acesteia, după cum consideră de cuviință. Dacă utilizați o parolă pe care societatea o consideră ca fiind nesigură, societatea are dreptul de a solicita modificarea parolei și/sau închiderea contului. Este interzisă compromiterea securității site-urilor noastre web sau alterarea resurselor de sistem și/sau a conturilor. Este strict interzisă utilizarea sau distribuirea instrumentelor în vederea compromiterii securității (de exemplu, programe de identificare a parolei, instrumente de spargere a contului, instrumente interzise de rețea etc.). În cazul în care sunteți implicat/implicată în vreo acțiune care denotă încălcarea securității sistemului, societatea își rezervă dreptul de a divulga informațiile dumneavoastră administratorilor de sistem ai altor site-uri web pentru a-i ajuta să rezolve incidentele de securitate. 

Societatea își rezervă dreptul de a investiga suspiciunile legate de încălcare a prezentelor termene și condiții. Societatea își rezervă dreptul de a coopera cu autoritățile de aplicare a legii sau de a respecta pe deplin hotărârile judecătorești prin care se solicită sau se dispune divulgarea identității unei persoane care postează mesaje electronice, publică sau, altfel spus, pune la dispoziție orice conținut despre care există suspiciuni că ar încălca prezentele termene și condiții.

Prin acceptarea prezentelor termene și condiții, sunteți de acord să renunțați la pretenții și să exonerați societatea de toate pretențiile rezultate în urma tuturor acțiunilor întreprinse de societate în timpul sau ca urmare a investigațiilor sale și/sau a tuturor acțiunilor întreprinse ca urmare a investigațiilor efectuate fie de societate, fie de autoritățile de aplicare a legii.

Nu puteți utiliza ca nume de utilizator numele unei alte persoane sau entități sau un nume care nu poate fi utilizat din punct de vedere legal, o denumire sau o marcă comercială care face obiectul drepturilor unei alte persoane sau entități, alta decât dumneavoastră, fără o autorizație corespunzătoare în acest sens, sau un nume care este ofensiv, vulgar sau obscen.


Standardele de conținut

  Prezentele standarde de conținut (denumite, în continuare, „standardele de conținut”) se aplică tuturor contribuțiilor utilizatorilor și utilizărilor de servicii interactive. Contribuțiile utilizatorilor trebuie să respecte în întregime toate legile și reglementările federale, statale, locale și internaționale aplicabile. Fără a limita aplicarea celor de mai sus, contribuțiile utilizatorului trebuie:

 • să nu conțină materiale defăimătoare, obscene, indecente, abuzive, ofensatoare, hărțuitoare, violente, răuvoitoare, provocatoare sau condamnabile;
 • să nu promoveze materiale pornografice sau cu conținut sexual explicit, violență sau discriminare pe criterii de rasă, sex, religie, naționalitate, handicap, orientare sexuală sau vârstă;
 • să nu încalce niciun brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau drepturile oricărei alte persoane;
 • să nu încalce drepturile legale (inclusiv drepturile de publicitate și de confidențialitate) ale altora sau să nu conțină materiale care să angajeze în vreun fel răspunderea civilă sau penală în conformitate cu legile sau reglementările aplicabile sau care ar putea fi în conflict cu prezentele clauze și cu politica noastră de confidențialitate, disponibilă la adresa AllAboutParenting.com/privacy-policy;
 • să nu înșele persoane;
 • să nu promoveze activități ilegale sau să nu susțină, să nu promoveze și să nu sprijine fapte ilegale;
 • să nu provoace neplăceri, inconveniente sau anxietate în mod inutil sau să nu fie de așa natură încât să deranjeze, să stânjenească sau să alarmeze alte persoane;
 • să nu asume identitatea unei alte persoane sau să nu vă prezinte în mod fals identitatea sau afilierea cu o altă persoană sau organizație;
 • să nu implice activități comerciale sau de vânzare, cum ar fi concursuri, loterii și alte promoții de vânzare, de troc sau de publicitate;
 • să nu dea impresia că provin de la noi sau că sunt aprobate de noi sau de o altă persoană sau entitate, dacă nu este cazul.

Monitorizarea și punerea în aplicare; încetarea

Avem dreptul:

 • să eliminăm orice contribuție sau să refuzăm publicarea oricărei contribuții ale utilizatorului din orice motiv sau chiar și fără nicio justificare, după cum considerăm de cuviință;
 • să întreprindem acțiuni cu privire la orice contribuție a utilizatorului pe care o considerăm necesară sau adecvată, după cum considerăm de cuviință, chiar și în situațiile în care avem suspiciunea că o astfel de contribuție încalcă prezentele clauze, standardele de conținut și drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale unei persoane sau entități, amenință siguranța personală a utilizatorilor site-urilor noastre web sau a publicului sau ar putea duce la angajarea răspunderii All About Parenting;
 • să vă divulgăm identitatea sau să prezentăm alte informații referitoare la dumneavoastră unei părți terțe care pretinde că materialul pe care l-ați postat încalcă drepturile acesteia, inclusiv a drepturilor sale de proprietate intelectuală sau a altor drepturi la viață privată;
 • să luăm măsuri legale adecvate, cum ar fi sesizarea autorităților de aplicare a legii, în cazul utilizării ilegale sau neautorizate a site-urilor noastre web;
 • să vă încetăm sau să vă suspendăm accesul la toate site-urile noastre web sau la o parte a acestora, din orice motiv sau fără nicio justificare, cum ar fi încălcarea prezentelor clauze;
 • fără a limita aplicarea celor de mai sus, ne rezervăm dreptul de a coopera cu autoritățile de aplicare a legii sau de a respecta pe deplin hotărârile judecătorești prin care ni se solicită sau prin care se dispune divulgarea identității unei persoane sau dezvăluirea altor tipuri de informații referitoare la orice persoană care a postat un material pe site-urile noastre web sau prin intermediul acestora.

VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL DE A RENUNȚA LA ORICE PRETENȚIE ȘI DE A EXONERA DE ORICE RĂSPUNDERE SOCIETATEA ALL ABOUT PARENTING ȘI PARTENERII AFILIAȚI, LICENȚIAȚII ȘI FURNIZORII DE SERVICII AI ACESTEIA, CA URMARE A UNEI ACȚIUNI ÎNTREPRINSE DE ORICARE DINTRE ACEȘTIA DE MAI SUS, AT T PE DURATA INVESTIGAȚIILOR REALIZATE DE ORICARE DINTRE ACESTE PĂRȚI SAU DE CĂTRE AUTORITĂȚILE DE APLICARE A LEGII, C T ȘI CA URMARE A UNOR ASTFEL DE INVESTIGAȚII.

Nu ne angajăm să revizuim toate materialele înainte de a fi postate pe site-urile noastre web și nu putem asigura eliminarea imediată a materialelor controversate după postarea acestora. Prin urmare, nu ne asumăm nicio răspundere pentru orice acțiune sau lipsă de acțiune privind transmiterile, comunicările sau conținutul furnizat de un utilizator sau de o parte terță. Nu avem nicio răspundere sau responsabilitate față de nicio persoană pentru executarea sau neexecutarea activităților descrise în prezenta secțiune. 


Înregistrarea utilizatorilor

Prezenta secțiune se aplică oricărei porțiuni sau zone a site-urilor noastre web care solicită date de identificare în vederea conectării pe site-urile web. Pentru a accesa anumite zone ale site-urilor noastre web, este posibil să fiți nevoit/nevoită să vă înregistrați prin procedura descrisă pe porțiunea aplicabilă a site-urilor noastre web. Pentru realizarea procesului de înregistrare, vi se vor solicita anumite informații. Garantați prin prezenta că orice informație pe care o veți furniza către All About Parenting în momentul procesului de înregistrare este corectă. Sunteți de acord să nu vă dați drept altă persoană sau să nu vă creați un cont cu informații false. În cazul în care o informație privind contul dumneavoastră s-a modificat, sunteți de acord să actualizați imediat informația respectivă.

De asemenea, pentru a avea acces la porțiunile site-urilor noastre web cu acces restricționat, vi se va atribui în momentul înregistrării un nume de utilizator și o parolă. Numele de utilizator și parola atribuite sunt doar pentru propriul dumneavoastră uz personal. Trebuie să păstrați confidențialitatea acestor informații și nu trebuie să le divulgați nimănui. Sunteți răspunzător/răspunzătoare pentru toate activitățile pe care le întreprindeți pe site-urile noastre web sub numele de utilizator și a parolei atribuite. Dacă dintr-un motiv anume (cum ar fi furt, divulgare neintenționată etc.) aveți suspiciunea că o altă persoană a obținut accesul la numele de utilizator și la parola dumneavoastră, trebuie să le schimbați imediat.

All About Parenting are implementate măsuri de securitate în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la conturile clienților înregistrați. Totuși, nicio măsură de securitate nu este perfectă. Prin urmare, vă exprimați acordul de a nu trage la răspundere All About Parenting în cazul survenirii unui eșec al acestor măsuri de securitate în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la un cont. Sunteți de acord să respectați toate elementele de securitate de pe site-urile noastre web și să nu dezactivați sau să eludați vreun element sau dispozitiv de securitate.

All About Parenting își rezervă dreptul, după cum consideră de cuviință, de a suspenda privilegiile utilizatorilor și de a vă bloca condițiile de acces și de utilizare ale site-urilor noastre web (parțial sau în întregime) temporar, definitiv sau pe o durată nedeterminată, din orice motiv, cu sau fără înștiințare prealabilă și fără nicio răspundere față de dumneavoastră sau față de o parte terță.


Încrederea în informațiile postate

Informațiile prezentate pe site-urile noastre web sau prin intermediul acestora sunt puse la dispoziție exclusiv în scopuri de informare generală. Nu garantăm acuratețea, exhaustivitatea sau utilitatea acestor informații. Încrederea pe care o acordați unor astfel de informații este strict pe propriul dumneavoastră risc. Nu ne asumăm răspunderea și responsabilitatea față de încrederea pe care o acordați sau pe care ceilalți utilizatori ai site-urilor noastre web o acordă unor astfel de materiale sau față de încrederea pe care orice persoană care ar fi fost informată cu privire la astfel de materiale o acordă oricărui conținut al acestora.

Site-urile noastre web pot avea conținuturi furnizate de părți terțe, inclusiv materiale furnizate de orice alt utilizator, terț emitent al licenței, sindicat, agregator și/sau furnizor de servicii de raportare a datelor. Toate declarațiile și/sau opiniile exprimate în aceste materiale, precum și toate articolele și răspunsurile la întrebări și celelalte conținuturi, altele decât cele furnizate de către All About Parenting, reprezintă exclusiv opiniile persoanei sau entității care a furnizat materialele respective și sunt furnizate pe răspunderea acesteia. Aceste materiale nu reflectă în mod necesar opiniile societății All About Parenting și a partenerilor afiliați ai acesteia.

Orice mențiune pe site-urile noastre web referitoare la alte societăți sau la produsele sau serviciile acestora (inclusiv la linkuri către alte site-uri web) nu înseamnă sau nu implică faptul că societățile respective sau produsele și serviciile acestora sunt aprobate sau recomandate de All About Parenting. All About Parenting nu monitorizează și nu controlează conținutul niciunui site web legat de site-urile noastre web și/sau de aplicația noastră mobilă sau care se regăsește pe acestea. Nu avem răspunderea sau nu suntem răspunzători față de nicio parte terță pentru conținutul sau acuratețea materialelor furnizate de alte părți terțe.


Conectarea la site-urile noastre web și caracteristicile mijloacelor de comunicare sociale

  Puteți să vă creați o legătură la pagina noastră de pornire, cu condiția să o faceți într-un mod corect și legal și fără să cauzați prejudicii reputației noastre sau fără să profitați de acest lucru. Este interzisă stabilirea unei legături într-o formă care să sugereze asocierea dumneavoastră cu noi, aprobarea sau recomandarea dumneavoastră din partea noastră.

  Site-urile noastre web pot oferi anumite funcții specifice mijloacelor de comunicare socială care să vă permită:

 • să creați linkuri la anumite părți din conținutul site-urilor noastre web de pe site-urile dumneavoastră personale sau de pe site-urile web ale unor anumite părți terțe;
 • să trimiteți e-mailuri sau alte tipuri de comunicări cu anumite părți din conținutul site-urilor noastre web sau cu linkuri către anumite părți din conținutul site-urilor noastre web;
 • să afișați sau să setați afișarea pe site-urile dumneavoastră personale sau ale unor anumite părți terțe a unor secțiuni limitate din conținutul site-urilor noastre web;
 • puteți utiliza aceste caracteristici numai în starea în care le furnizăm noi și numai în ceea ce privește conținutul care apare afișat împreună cu ele. Sub rezerva celor menționate mai sus, nu vă este permis;
 • să creați un link de pe site-urile web care nu vă aparțin;
 • să afișați sau să setați să apară afișat website-urile noastre sau secțiuni ale acestora pe alte site-uri web prin mijloace precum framing, legături spre pagini secundare (deep linking) sau linkuri încorporate (inline linking);
 • să creați un link către părți ale site-urilor noastre web, altele decât pagina de pornire sau blogul nostru.

Cu alte cuvinte, să întreprindeți orice acțiune cu privire la materialele de pe site-urile noastre web care să nu fie în concordanță cu una dintre prevederile prezentelor clauze.

Site-ul web de la care faceți legătura sau pe care faceți accesibil un anumit conținut trebuie să respecte pe deplin standardele de conținut stabilite în prezentele clauze. În cazul creării unei legături neautorizate prin linkuri sau framing, sunteți de acord să cooperați cu noi în a opri imediat aceste legături. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea privind stabilirea de legături, fără nicio notificare. Putem dezactiva toate sau unele caracteristici specifice mijloacelor de comunicare socială și orice linkuri, în orice moment, fără nicio notificare și după cum considerăm de cuviință.


Utilizarea mijloacelor de comunicare socială și clauza de non-solicitare

Puteți fi invitat/invitată să vă alăturați unui grup de pe Facebook sau unui alt forum online (denumit, în continuare, „grup”) în legătură cu serviciile pe care vi le furnizăm. Este posibil să fiți invitat/invitată să vă alăturați aplicației noastre mobile, Parents App. În timp ce vă aflați în grup sau pe aplicația mobilă, trebuie să respectați toate termenele și condițiile, inclusiv clauzele privind standardele de conținut și prevederile care reglementează contribuțiile utilizatorilor. Totodată, în calitate de membru al grupului, trebuie:

 • să nu promovați niciun produs sau serviciu care nu este furnizat de societatea All About Parenting sau partenerii afiliați ai acesteia;
 • să nu solicitați altor membri ai grupului să achiziționeze, să se înscrie sau, cu alte cuvinte, să primească produse, servicii sau alte articole comerciale de la părți terțe care nu sunt afiliate All About Parenting;
 • să nu creați un grup sau forum care să utilizeze denumirea societății All About Parenting sau logoul acesteia, denumirile partenerilor afiliați ai societății All About Parenting sau numele angajaților acesteia sau care să discute sau să menționeze produse și servicii furnizate de All About Parenting. De asemenea, nu trebuie să vă alăturați și nici să solicitați altora să se alăture la astfel de grupuri sau forumuri;
 • să nu solicitați altor membri să se alăture oricărui alt grup de pe Facebook, chiar dacă grupurile respective nu folosesc denumirea sau logoul All About Parenting.

În cazul în care determinăm în mod discreționar că ați încălcat clauzele acestei secțiuni, vă putem elimina imediat din grup și/sau din aplicația noastră mobilă și putem să nu vă mai furnizăm produsele sau serviciile pe care le promovăm. Ne rezervăm dreptul, dar nu suntem obligați, de a vă oferi o rambursare, după cum considerăm de cuviință. Nu vom avea nicio răspundere față de dumneavoastră sau față de orice parte terță pentru acțiunile noastre întreprinse în baza acestei secțiuni a prezentelor clauze.

Programele de afiliere

În cazul în care aplicați sau vă înscrieți la programele noastre de afiliere, trebuie să respectați termenele și condițiile de vânzare specifice programelor noastre de afiliere, care sunt incluse prin trimiteri în prezentele clauze. În cazul în care primiți bunuri sau servicii de la un membru al programelor noastre de afiliere, vă vom informa cu privire la acest parteneriat și vă vom anunța dacă primim comisioane sau stimulente de rambursare de la astfel de programe de afiliere.

Renunțarea la garanții

Înțelegeți că nu putem declara sau garanta și că nu declarăm sau garantăm că fișierele disponibile pentru descărcare de pe internet sau de pe site-urile noastre web vor fi lipsite de viruși sau de alte coduri dăunătoare. 

Implementarea unor proceduri și puncte de control suficiente care să îndeplinească cerințele dumneavoastră personale privind protecția împotriva virușilor, acuratețea datelor de intrare și de ieșire și menținerea unor mijloace de reconstrucție a datelor pierdute externe site-urilor noastre ține exclusiv de răspunderea dumneavoastră.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PREVĂZUTĂ DE LEGE, NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU PIERDERI SAU DAUNE CAUZATE DE ATACURI DDOS (DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE), VIRUȘI SAU ALTE MATERIALE DĂUNĂTOARE DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC CARE VĂ POT INFECTA ECHIPAMENTUL INFORMATIC, PROGRAMELE DE PE COMPUTER, DATELE SAU ALTE MATERIALE PE CARE LE DEȚINEȚI, ÎN URMA UTILIZĂRII SITE-URILOR NOASTRE WEB, A SERVICIILOR SAU A ARTICOLELOR OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-URILOR NOASTRE WEB SAU PRIN DESCĂRCAREA MATERIALELOR POSTATE PE ACESTEA SAU PE ALTE SITE-URI LEGATE PRIN LINKURI CU SITE-URILE NOASTRE WEB.

UTILIZAREA SITE-URILOR NOASTRE WEB, A CONȚINUTULUI ACESTUIA ȘI A ORICĂROR SERVICII SAU ARTICOLE OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-URILOR NOASTRE WEB SE FACE PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. SITE-URILE NOASTRE WEB, CONȚINUTUL ACESTORA ȘI SERVICIILE SAU ARTICOLE OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-URILOR NOASTRE WEB SUNT FURNIZATE „ÎN STADIUL ÎN CARE SE AFLĂ” ȘI „ÎN STADIUL ÎN CARE SUNT DISPONIBILE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPLICATE SAU IMPLICITE.

ALL ABOUT PARENTING ȘI TOATE PERSOANELE ASOCIATE CU ALL ABOUT PARENTING NU OFERĂ NICIO GARANȚEI SAU DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA CARACTERUL COMPLET, SIGUR, FIABIL, CALITATIV, CORECT SAU DISPONIBIL AL SITE-URILOR NOASTRE WEB. FĂRĂ A LIMITA APLICAREA CELOR DE MAI SUS, ALL ABOUT PARENTING ȘI TOATE PERSOANELE ASOCIATE CU ALL ABOUT PARENTING NU DECLARĂ ȘI NU GARANTEAZĂ CĂ SITE-URILE NOASTRE WEB, CONȚINUTUL ACESTORA, SERVICIILE SAU ARTICOLELE OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-URILOR NOASTRE WEB SUNT CORECTE, FIABILE, LIPSITE DE ERORI SAU DE LACUNE, CĂ DEFECTELE SUNT CORECTATE, CĂ SITE-URILE NOASTRE WEB SAU SERVERUL NOSTRU SUNT LIPSITE DE VIRUȘI SAU DE ALTE ELEMENTE DĂUNĂTOARE SAU, ALTFEL SPUS, CĂ SERVICIILE SAU ARTICOLELE OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-URILOR NOASTRE WEB ÎNDEPLINESC NEVOILE ȘI AȘTEPTĂRILE DUMNEAVOASTRĂ.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PREVĂZUTĂ DE LEGE, ALL ABOUT PARENTING RENUNȚĂ PRIN PREZENTA LA TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, EXPLICITE, IMPLICITE, STATUTARE SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANȚII LEGATE DE CALITATEA COMERCIALĂ, DE INEXISTENȚA UNOR ÎNCĂLCĂRI A DREPTURILOR ȘI DE CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP SPECIFIC. IMAGINILE ȘI CALCULELE PRODUSELOR SUNT DOAR APROXIMĂRI ȘI ESTIMĂRI. SITE-URILE WEB ALE SOCIETĂȚII ALL ABOUT PARENTING POT INCLUDE INEXACTITĂȚI TEHNICE, ERORI TIPOGRAFICE SAU ALTE ERORI ȘI OMISIUNI. ALL ABOUT PARENTING NU ESTE RĂSPUNZĂTOR PENTRU ÎNCREDEREA PE CARE O ACORDAȚI SITE-URILOR NOASTRE WEB, ÎN ORICE SCOP.

CELE MENȚIONATE MAI SUS NU AFECTEAZĂ NICIO GARANȚIE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA APLICABILĂ.

Limitarea răspunderii

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PREVĂZUTĂ DE LEGE, SOCIETATEA ALL ABOUT PARENTING, PARTENERII AFILIAȚII AI ACESTEIA SAU LICENȚIATORII, FURNIZORII DE SERVICII, ANGAJAȚII, AGENȚII, CONDUCEREA SAU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ACESTEIA NU SUNT RESPONSABILI ÎN NICIUN CAZ ȘI ÎN TEMEIUL ORICĂREI TEORII JURIDICE PENTRU ORICE FEL DE PREJUDICII REZULTATE ÎN URMA SAU CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A SITE-URILE NOASTRE WEB, SITE-URILE WEB CONECTATE PRIN LINKURI LA SITE-URILE NOASTRE WEB, CONȚINUTUL SITE-URILOR NOASTRE WEB SAU AL SITE-URILOR RESPECTIVE, INCLUSIV CU PRIVIRE LA PREJUDICII DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE, CONSECUTIVE SAU PUNITIVE, FIE CĂ AU FOST CAUZATE DE O FAPTĂ ILICITĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚA), DE ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, FIE CĂ ACESTEA ERAU PREVIZIBILE. PRIN PREJUDICII SE ÎNȚELEGE INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, VĂTĂMAREA CORPORALĂ, DUREREA ȘI SUFERINȚA, TULBURAREA EMOȚIONALĂ, PIERDEREA VENITURILOR, PIERDEREA PROFITULUI, PIERDEREA OPORTUNITĂȚILOR DE AFACERI SAU A ECONOMIILOR PRECONIZATE, PIERDEREA DREPTULUI DE UTILIZARE, PIERDEREA FONDULUI COMERCIAL, PIERDEREA DATELOR ETC.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PREVĂZUTĂ DE LEGE, ÎN NICI UN CAZ RĂSPUNDEREA COLECTIVĂ A SOCIETĂȚII ALL ABOUT PARENTING ȘI A PARTENERILOR AFILIAȚII AI ACESTEIA, PRECUM ȘI A LICENȚIATORILOR, FURNIZORILOR DE SERVICII, ANGAJAȚILOR, AGENȚILOR, CONDUCĂTORILOR ȘI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AI ACESTEIA FAȚĂ DE ORICARE PARTE CONTRACTUALĂ NU VA DEPĂȘI SUMA DE 100 USD (INDIFERENT DACĂ ACȚIUNEA ESTE ÎNTEMEIATĂ PE RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ SAU DELICTUALĂ SAU PE ORICE ALTĂ FORMĂ).

CELE MENȚIONATE MAI SUS NU AFECTEAZĂ NICIO RĂSPUNDERE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA APLICABILĂ.

Renunțarea și separabilitatea

În cazul în care, din orice motiv, o prevedere din prezentele clauze este considerată ca fiind lipsită de validitate, contrară legii sau lipsită de forță executorie, celelalte prevederi rămân în vigoare în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă.

Renunțarea din partea societății All About Parenting la oricare dintre termenele și condițiile stabilite în prezentele clauze nu înseamnă o renunțare suplimentară sau continuă la termenul respectiv sau la condiția în cauză sau o renunțare la celelalte termene și condiții. De asemenea, orice eșec din partea societății All About Parenting de a invoca un drept sau o prevedere în baza prezentelor clauze nu înseamnă o renunțare la dreptul respectiv sau la prevederea în cauză. Nicio renunțare nu fi validă decât dacă este prezentată în scris și semnată de către All About Parenting.

Despăgubirea

Sunteți de acord să apărați, să garantați și să exonerați de răspundere societatea All About Parenting, partenerii afiliații, licențiatorii și furnizorii de servicii ai acesteia, precum și conducerea, consiliul de administrație, angajații, contractanții, agenții, licențiatorii, furnizorii, succesorii și cesionarii acesteia, de orice și împotriva oricăror pretenții, răspunderi, daune, hotărâri, distincții, pierderi, costuri, cheltuieli sau onorarii (inclusiv onorariile justificate ale avocaților) care rezultă din faptul sau care au legătură cu faptul că ați încălcat prezentele clauze sau ați utilizat site-urile noastre web, inclusiv, dar fără a se limita la contribuțiile dumneavoastră de utilizator, la orice utilizare a conținutului, a serviciilor și a produselor site-urilor noastre web, altele decât cele autorizate prin prezentele clauze sau cu privire la utilizarea dumneavoastră a oricăror informații obținute de pe site-urile noastre web.

Măsurile reparatorii

Recunoașteți și sunteți de acord că încălcarea, nerespectarea sau amenințarea de încălcare a prezentelor clauze va prejudicia imediat și ireparabil All About Parenting. Prin urmare, All About Parenting are dreptul, fără limitarea remediilor, la următoarele: (i) măsuri reparatorii provizorii și permanente și la alte măsuri echitabile care să vă rețină de la desfășurarea unor activități care să constituie o încălcare, nerespectare sau amenințare de încălcare a prezentelor clauze în măsura maximă permisă de lege și (ii) toate celelalte remedii disponibile în drept sau în echitate, inclusiv, dar fără limitare, la recuperarea de daune-interese

Legislația aplicabilă și jurisdicția

Prezentul acord va fi exclusiv reglementat și interpretat în conformitate cu legile aplicabile ale statului New York, fără a include dispozițiile acestuia privind conflictul de legi.

Soluționarea litigiilor

În cazul unui litigiu, al unui dezacord, al unei pretenții sau al unei chestiuni litigioase care rezultă din prezentul acord sau din încălcarea acestuia sau referitor la acesta sau la încălcarea acestuia, părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă litigiul, pretenția, chestiunea litigioasă sau dezacordul. În acest sens, părțile se vor consulta și vor negocia cu bună credință și, recunoscându-și reciproc interesele, vor încerca să ajungă la o soluție justă și echitabilă, satisfăcătoare pentru ambele părți. În cazul în care nu se ajunge la o astfel de soluție în termen de 60 de zile, atunci, în urma unei notificări adresate de oricare dintre părți celeilalte părți, toate litigiile, revendicările, chestiunile litigioase sau dezacordurile născute din prezentul acord sau din încălcarea acestuia sau referitoare la acesta și la încălcarea acestuia vor fi soluționate definitiv prin arbitraj administrat de către Asociația Americană de Arbitraj, de către un singur arbitru, în conformitate cu dispozițiile normelor de arbitraj comercial, iar hotărârea privind sentința arbitrală poate fi pronunțată de către orice instanță judecătorească cu competență în astfel de materii.

Limitarea termenului de depunere a cererilor de revendicare

ORICE CAUZĂ DE ACȚIUNE SAU PRETENȚIE NĂSCUTĂ DIN PREZENTELE CLAUZE SAU REFERITOARE LA ACESTEA SAU LA SITE-URILE NOASTRE WEB TREBUIE INIȚIATĂ ÎN TERMEN DE UN (1) AN DE LA DATA SURVENIRII ACESTEIA. ÎN CAZ CONTRAR, O ASTFEL DE CAUZĂ DE ACȚIUNE SAU PRETENȚIE ESTE EXCLUSĂ DEFINITIV.

Renunțarea la acțiunile colective

Recunoașteți și sunteți de acord că veți soluționa litigiile cu noi doar pe bază individuală și că nu veți intenta o acțiune în calitate de reclamant sau de membru al unui grup într-o acțiune colectivă, consolidată sau reprezentativă. Arbitrajele colective, acțiunile colective, acțiunile generale cu avocați privați și consolidările cu alte arbitraje nu sunt permise. Arbitrul nu va putea consolida pretențiile decât unei singure persoane și, prin urmare, nu va putea prezida nicio procedură sau pretenție colectivă sau de reprezentare (precum o acțiune colectivă, acțiune consolidată sau o acțiune generală cu avocați privați) decât dacă toate părțile relevante convin, în mod expres, în acest sens după deschiderea procedurii de arbitraj.

Pentru utilizatorii din Uniunea Europeană (UE)

Dacă sunteți un consumator din Uniunea Europeană, veți beneficia de toate dispozițiile obligatorii ale legislației țării în care aveți reședința.

Conformitatea cu cerințele legale din Statele Unite ale Americii

Declarați și garantați că (i) nu vă aflați într-o țară care face obiectul unui embargo al guvernului Statelor Unite sau care a fost desemnată de guvernul Statelor Unite ca fiind o țară care „susține actele de terorism” și (ii) nu figurați pe listele părților interzise sau restricționate ale guvernului Statelor Unite.

Consimțământul pentru comunicațiile electronice

Sunteți de acord să primiți comunicări electronice din partea noastră. Sunteți de acord că toate acordurile, notificările, divulgările și alte comunicări pe care vi le furnizăm în format electronic îndeplinesc toate cerințele legale ca aceste comunicări să fie efectuate în scris.

Comentariile și preocupările dumneavoastră

Acest site web este administrat de All About Parenting, Inc., o societate din Delaware.

Sunteți de acord că informațiile, ideile, sugestiile sau materialele pe care ni le trimiteți sau pe care persoanele care acționează în numele dumneavoastră ni le trimit, inclusiv feedbackul, datele, întrebările, comentariile, ideile referitoare la produse sau servicii, know-how-ul sau sugestiile referitoare la site-urile noastre web (denumite, în continuare, în mod colectiv „sugestii”), vor fi considerate neconfidențiale sau fără drept de proprietate, chiar dacă sugestiile sunt etichetate ca având „caracter confidențial” sau „drept de proprietate”. Totodată, sunteți de acord că vom avea dreptul nelimitat și perpetuu de a utiliza, reproduce și divulga astfel de sugestii, în orice mod și în orice scop (inclusiv, dar fără limitare, la îmbunătățirea site-urilor noastre web și a produselor și serviciilor noastre și la dezvoltarea, comercializarea și oferirea de alte tipuri de produse sau servicii care să cuprindă sugestii sau care să le aplice), fără a vă oferi nicio notificare, compensație sau atribuire.

Toate sugestiile, solicitările de asistență tehnică și toate celelalte comunicări referitoare la site-urile noastre web sau la prezentele clauze pot fi trimise prin poștă la 188 Grand Street, Unit #150, New York, NY 10013 sau prin e-mail la adresa contact@AllAboutParenting.com.

Întrebările specifice privind politica noastră de confidențialitate, politica noastră privind modulele cookie sau drepturile dumneavoastră la viață privată trebuie trimise la adresa contact@AllAboutParenting.com.

© Copyright 2024 All About Parenting

Colectăm cookie-uri pentru a analiza traficul și performanța site-ului nostru web și pentru a vă oferi cea mai bună experiență personalizată de utilizator online. Nu colectăm date personale prin cookie-uri. Făcând clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor.